Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1593 Views


Ngày Xưa Đâu Rồi


Tác giả: Chưa Biết

Tôi đi , tôi đi tìm lại ,
Tôi đi , tôi đi tìm lại
Cánh cò bay bỗng trong mây ,
tay đen tay trắng bây giờ còn không ?
Lái khoai ôm mãi chưa xong em đi lấy chồng tui còn với ai ! ơi cò ới ơi cò ơi ....
Tôi đi , tôi đi tìm hoài
Tôi đi , tôi đi tìm ai .
Tôi tìm một con ngựa trắng nhong ngong hoài biết tìm em đâu
Ngày xưa ngày xưa đâu rồi , ngày xưa biết đang nơi đâu
Ngày xưa ngày xưa đâu rồi , ngày xưa biết đang nơi đâu

Related Videos for Ngày Xưa Đâu Rồi