Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1600 Views


Nhớ Em Lý Bông Mai


Tác giả: Trương Quang Tuấn

Bông mai vàng thuở nàng còn trẻ
Trên lối đi về lắm kẻ đợi mong
Bây giờ tình đã sang sông
Anh trèo cây khế, ngó mong đất á trời

K:
Bông mai vàng tiễn chàng xa xứ
Em ở quê nhà em cứ đợi trông
Mai vàng nở rộ muà bông
Anh xa mà chẳng trong mông ngày về

Bông mai ơi, hỡi bông mai vàng
Giờ chàng vẫn xa mùa xuân tết đến
Cho cõi lòng ta, thui thủi mình ên
Con trăng thề, con trăng não nề
Ôi lý xàng xê, ai về trăng sáng
Quê nhà chỉ có, mình ta nhớ chàng

Bớ anh ơi, sau chẳng nói một lời
Bớ anh ơi, sau chẳng nói một lời
Bớ anh ơi, sau chẳng nói một lời

Related Videos for Nhớ Em Lý Bông Mai