Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

967 Views


Cô Đơn


Tác giả: Quốc Hùng

Thà làm con én bay bay còn hơn
Thà làm mây trắng bay ngang bầu trời
Thà làm con sóng lung linh ngoài khơi
Chơi vơi ....
Thà nhìn đêm đến bên tôi thì hơn
Để rồi ta biết yêu em buồn nhiều
Đợi chờ ta đã khóc cho tình duyên
Cô đơn ....
Lang thang qua phố phương mỗi khi đông về
Nước mắt rơi đầy sân
Nghe cô đơn kéo về mỗi khi em buồn
Viết cho anh vài câu (lơì sầu)
Cô đơn hỡi cô đơn sao anh cứ mãi vô tình
Bay đi hỡi cô đơn sao anh cứ mãi lặng thinh
Cô đơn hỡi cô đơn sao anh cứ mãi vô tình
Bay đi hỡi cô đơn sao anh cứ mãi lặng thinh ....


Related Videos for Cô Đơn