Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1428 Views


Tình Ca Điên


Tác giả: Hoàng Thi Thơ

1.
Còn gì đâu . . . cho quê hương yêu . . . dấu
Còn gì đâu . . . cho quê hương ta . . . nào
Còn gì đâu . . . cho quê hương yêu . . . dấu
Lấy đâu ra gia tài
Còn gì đâu . . . còn gì đâu
Ngoài bàn tay . . . một bàn tay trắng . . . vết nhăn ngày tháng

2.
Còn gì đâu . . . cho quê hương yêu . . . dấu
Còn gì đâu . . . cho quê hương ta . . . nào
Còn gì đâu . . . cho quê hương yêu . . . dấu
Lấy đâu ra gia tài
Còn gì đâu . . . còn gì đâu
Ngoài khổ đau . . . chất lên cao như . . . non cao trong đời

Điệp khúc

Chẳng lẽ . . . ta cho manh áo tả tơi
Khi quê hương . . . đang rách nát tơi bời
Chẳng lẽ . . . ta cho cuộc sống xác xơ
Khi quê hương . . . mất mát quá nhiều rồi

Chẳng lẽ . . . ta cho nụ cười héo hon
Khi quê hương . . . đang sống phút đau buồn
Chẳng lẽ . . . ta cho giòng nước mắt trong
Khi quê hương . . . đã khóc bao năm ròng

3.
Còn gì đâu . . . cho quê hương yêu . . . dấu
Còn gì đâu . . . cho quê hương ta . . . nào
Còn gì đâu . . . cho quê hương yêu . . . dấu
Lấy đâu ra gia tài
Còn gì đâu . . . ngoài buồng tim
Đầy lời ca . . . lời ca tha thiết . . . với cây đàn ốm

4.
Này buồng tim . . . ta cho quê hương . . . nhé
Này lời ca . . . ta cho quê hương . . . này
Này đàn ta . . . ta cho quê hương . . . nốt
Đấy bao nhiêu gia tài
Của người điên . . . của người đau
Của tình thương . . . vuốt ve quê hương . . . trong cơn đau buồn

Trở lại điệp khúc, hát đoạn 3 và 4 rồi thêm đoạn dưới đây

Đấy bao nhiêu gia tài
Của người điên . . . của người đau
Của tình thương . . . vuốt ve quê hương . . . trong cơn đau buồn

Chỉ còn buồng tim . . . này
Tràn đầy lời ca . . . say
Chỉ còn chiếc đàn . . . đấy ta cho quê hương


Related Videos for Tình Ca Điên