Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1062 Views


Tiếng Còi Đánh Thức


Tác giả: Lê Cao Phan

Sáng sớm tinh sương tiếng còi trực vang lên.
Anh em trại sinh ai nấy giấc đã nhiềụ
Anh em ơi nào tung chăn gấp.
Anh em ơi nào tung chăn gấp.
Vốn có chi vùng lên nhảy ra lều maụ
Xé lớp sương mai tiếng còi trực vang vang.
Chim tưng bừng ca trong ánh sáng huy hoàng.
Anh em ơi nào mau thức giấc.
Anh em ơi nào mau thức giấc.
Chớ mơ màng nhụt chí nam nhi đồng thanh hát vang


Related Videos for Tiếng Còi Đánh Thức