Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

2846 Views


Tôi Nhớ Tên Anh


Tác giả: Hoàng Thi Thơ

Tôi viết tên anh trên lá trên hoạ
Tôi viết tên anh trong trái tim tôị
Tôi viết tên anh trên đá, trên vôị
Tôi viết tên anh ngập nẻo đường đi ngàn lốị

Tôi viết tên anh trên gấm, trên nhung.
Tôi viết tên anh trên trán, trên taỵ
Tôi viết tên anh trong gió, trong mâỵ
Tôi viết tên anh vào lòng biển lớn sông dàị

Anh, lớp trai ngày nay
đắp xây ngày maị
Đem tự do cho người
mang niềm vui cho đờị

Anh, nơi biên thùy xa
Vắng muôn màu hoạ
Không hề nao núng lòng
Oai hùng nơi chiến trường.

Tôi nhớ tên anh khi gió khi mưạ
Tôi nhớ tên anh khi nắng lưa thưạ
Tôi nhớ tên anh qua ánh trăng thanh.
Khi tiếng tơ ngân vào lòng thời gian màu tím.

Tôi nhớ tên anh như nhớ tương laị
Tôi nhớ tên anh như nhớ trông aị
Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phaị
Tôi chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoàị

Anh, lớp trai ngày nay
Đắp xây ngày maị
Đem tự do cho người
Mang niềm vui cho đờị

Anh, nơi biên thùy xa
Vắng muôn màu hoạ
Không hề nao núng lòng
Oai hùng nơi chiến trường.

Tôi nhớ tên anh khi gió khi mưạ
Tôi nhớ tên anh khi nắng lưa thưạ
Tôi nhớ tên anh qua ánh trăng thanh.
Khi tiếng tơ ngân vào lòng thời gian màu tím.

Tôi nhớ tên anh như nhớ tương laị
Tôi nhớ tên anh như nhớ trông aị
Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phaị
Tôi chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoàịRelated Videos for Tôi Nhớ Tên Anh