Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

903 Views


Ngày Áy Khi Còn Anh


Tác giả: Ngọc Sơn

Ngày ấy khi còn anh
Còn làn môi,
Còn nụ hôn, Còn đường phố.
Còn những giận hờn đáng yêụ
Trái tim thở gần nhaụ
Ngày ấy khi còn anh
Còn bàn tay,còn vòng tay, còn chiều tối,
Còn những điệu nhạc ngất ngây,
Dắt đưa em vào đắm saỵ
Khi tình ươm nắng sớm,
Để lại hồn ta chút ấm,
Để lại vườn ta bông hoa hồng thắm.
Khi tình dâng sóng vỗ,
Mạn thuyền đời nghe giông tố,
Cuộc tình chìm trong mưa gió,
Hạnh phúc như sương mơ hồ.
Giờ mất không còn anh.
Thì dù cho trời làm mưa, trời làm nắng,
Cả thế gian thành tối tăm,
Trái tim ngủ ngàn năm.
Trái tim muôn đời giá băng. u ....ú ...u tụ.

Ngày ấy khi còn anh
Còn bàn tay,Còn vòng tay, Còn chiều tối
Còn những điệu nhạc ngất ngâỵ
Dắt đưa em vào đắm saỵ
Khi tình ươm nắng sớm,
Để lại hồn ta chút ấm
Để lại vườn bông hoa, hồng thắm.
Khi tình dâng sóng vỗ,
Mạn thuyền đời nghe giông tố.
Cuộc tình chìm trong mưa gió,
Hạnh phúc như sương mơ hồ.
Khi tình ươm nắng sớm,
Để lại hồn ta chút ấm.
Để lại vườn ta bông hoa hồng thắm.
Khi tình dâng sóng vỗ.
Mạn thuyền đời nghe giông tố.
Cuộc tình chìm trong mưa gió,
Hạnh phúc như sương mơ hồ.
Là là la lá lá , là là la la lá lá ....
Khi tình dâng sóng vỗ,
Mạn thuyền đời nghe giông tố.
Cuộc tình chìm trong mưa gió,
Hạnh phúc như sương mơ hồ ...


Related Videos for Ngày Áy Khi Còn Anh