Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

973 Views


Thương Tà Áo Bay


Tác giả: Thông Đạt

Thương vô Thành nội Cửa Đông
Thương ra Thượng Tứ chiều hong nắng vàng
Bến đò Thừa Vũ xa xa
Trông qua Vĩ Dạ bao tà áo bay

Áo bay ...áo bay ...trong gió ...chiều nay
Nắng nghiêng nghiêng vành nón
Má hây hẩy tình

Trường Tiền thiếu nhịp cầu xinh
Sông Hương rũ bóng, chiều im lặng buồn
Ngọ Môn cổ kính rêu phong
Súng đồng (mà) hai dãy thần công thở dài

Đường vô Đại Nội hôm nay, mang nhiều chứng tích
những ngày ... tang thương.

Related Videos for Thương Tà Áo Bay