Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1115 Views


Lấp Biển Vá Trời


Tác giả: Phạm Duy

Chúa đã phán rằng có được niềm Tin
Thì mình có thể vá được trời xanh
Xê dịch núi rừng, lấp cạn trùng dương
Anh có nghe chăng ?
Anh có nghe chăng lời em khấn nguyện
Khấn vái có ngày rung được trời đất
Để người yêu vượt thoát khỏi ngục thất
Bay được lên trời, hay vượt biển khơi
Anh đến bên em
Anh đến bên em gần nhau suốt đời ...
Địa ngục nơi chốn quê hương
Địa ngục trong bước tha phương
Em khóc Đông Dương cùng chung số phận
Khóc thân anh vùi trong đói lạnh
Khóc cho tâm hồn em héo hon
Hồn em rách bươm
Trận cuồng phong có đâu xa
Trận cuồng phong cuốn trong ta
Nơi trái tim em nổi cơn sóng thần
Sóng dâng cao từng cơn uất hận
Trái tim hay biển không đáy đây ?
Để em đắng cay !

Nếu vẫn khó lòng vá được trời xanh
Phận hèn không thể lấp cạn đại dương
Xin được sống còn, giữ vẹn lòng son
Xin mãi yêu thương
Xin mãi yêu thương người nơi cuối đường
Chúa sẽ thương tình vá lại hồn em
Bằng niềm Tin để lấp biển sầu thương
Sống được trong đời, hi vọng còn nuôi
Nuôi mãi tin yêu
Nuôi mãi tin yêu, gửi nơi cuối trời

CODA

Còn niềm Tin mãi nơi ta
Thì rồi sẽ nối duyên xưạRelated Videos for Lấp Biển Vá Trời