Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

5969 Views


Khúc Hát Thanh Xuân


Tác giả: Chưa Biết

Ngày ấy khi Xuân ra đời
Một trời bình minh có lũ chim vui
Có lứa đôi, yêu nhau rồi
Hẹn rằng còn mãi không nguôi
Nhạc lắng hương xuân bồi hồi
Như vì tình ai tiếng hát lên ngôi
Nói với nhau, yêu nhau rồi
Một ngày còn mới tươi môị
Rồi nắm tay cùng nói vui
Những câu êm êm không rời vaị
Rồi lả lơi, hình dáng ai
Khuất xa biến vào nẻo khơị
Từ đó khi xuân tái hồi
Cho bùi ngùi thương nhớ tới xa xôị
Nhớ tới câu thương yêu người
Một ngày tuổi mới đôi mượi

One day when we were young
One wonderful morning in May
You told me : '' You love me ''
When we were young one day

Sweet songs of Spring were sung
And music was never so gay
You told me : '' You love me ''
When we were young one day

You told me: '' You love me ''
And help me close to your heart
You laughed then, You cried then,
And came the time to part

When songs of Spring are sung
Remember that morning in May
Remember: '' You loved me '' ?
When we were young one day .

Related Videos for Khúc Hát Thanh Xuân