http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZnJGyZHsVRbnckFtLDcyvGLm -

Album/Playlist
Tình Đơn Phương - Minh Tuyết ft. Huy VũTình Đơn Phương - Huy Vũ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ảo Mộng Tình Yêu Minh Tuyết 597
02. Cuộc Tình Cay Đắng Minh Tuyết 606
03. Đêm Cô Đơn Minh Tuyết ft. Huy Vũ 606
04. Đừng Nói Câu Giã Từ Minh Tuyết 554
05. Hãy Để Mưa Rơi Huy Vũ 514
06. Hoa Tàn Minh Tuyết 571
07. Khi Tình Yêu Đến Minh Tuyết ft. Huy Vũ 495
08. Nụ Hôn Biệt Ly Minh Tuyết 505
09. Tình Đơn Phương Huy Vũ 547
10. Tình Đơn Phương 2 Huy Vũ 517

Related Videos