http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHcmtknNpVBNsuHyLFJyvmZm -

Album/Playlist
Tình...Tôi Vẫn Nhớ - Đăng NguyênLK Thân Phận - Được Tin Em Lấy Chồng - Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Như Mây Khói Đăng Nguyên 54
02. Sầu Tím Thiệp Hồng Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 74
03. Đường Về Hai Thôn Đăng Nguyên 72
04. Thua Một Người Dưng Đăng Nguyên ft. Hoàng Long 154
05. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Đăng Nguyên 298
06. Hương Quê Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 96
07. Hai Chuyến Tàu Đêm Đăng Nguyên 147
08. LK Thân Phận - Được Tin Em Lấy Chồng Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 96
09. Áo Mới Cà Mau Đăng Nguyên 70
10. Nỗi Buồn Hoa Phượng Đăng Nguyên ft. Hoàng Long 113
11. Sa Mưa Giông Đăng Nguyên 95
12. Tôi Vẫn Nhớ Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 95
13. Yêu Một Mình Đăng Nguyên 93
14. LK Anh Hãy Về Đi Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 100
15. Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm Đăng Nguyên ft. Quỳnh Vi 170
16. Đôi Mắt Người Xưa Đăng Nguyên 88
17. LK Gió Bấc Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 138
18. Gương Ngài Thích Ca Đăng Nguyên 78
19. Bài Ca Kỷ Niệm Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 123

Related Videos