http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmTLnaWBBsNsCyZFJtbHkG -

Album/Playlist
Tình...Tôi Vẫn Nhớ - Đăng NguyênLK Anh Hãy Về Đi - Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Như Mây Khói Đăng Nguyên 52
02. Sầu Tím Thiệp Hồng Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 71
03. Đường Về Hai Thôn Đăng Nguyên 71
04. Thua Một Người Dưng Đăng Nguyên ft. Hoàng Long 151
05. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Đăng Nguyên 290
06. Hương Quê Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 92
07. Hai Chuyến Tàu Đêm Đăng Nguyên 144
08. LK Thân Phận - Được Tin Em Lấy Chồng Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 88
09. Áo Mới Cà Mau Đăng Nguyên 65
10. Nỗi Buồn Hoa Phượng Đăng Nguyên ft. Hoàng Long 111
11. Sa Mưa Giông Đăng Nguyên 93
12. Tôi Vẫn Nhớ Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 92
13. Yêu Một Mình Đăng Nguyên 91
14. LK Anh Hãy Về Đi Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 96
15. Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm Đăng Nguyên ft. Quỳnh Vi 169
16. Đôi Mắt Người Xưa Đăng Nguyên 85
17. LK Gió Bấc Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 136
18. Gương Ngài Thích Ca Đăng Nguyên 76
19. Bài Ca Kỷ Niệm Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 122

Related Videos