http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmTLnaWBBsNsCyZFJtbHkG -

Album/Playlist
Tình...Tôi Vẫn Nhớ - Đăng NguyênLK Anh Hãy Về Đi - Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Như Mây Khói Đăng Nguyên 32
02. Sầu Tím Thiệp Hồng Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 45
03. Đường Về Hai Thôn Đăng Nguyên 49
04. Thua Một Người Dưng Đăng Nguyên ft. Hoàng Long 134
05. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Đăng Nguyên 210
06. Hương Quê Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 66
07. Hai Chuyến Tàu Đêm Đăng Nguyên 130
08. LK Thân Phận - Được Tin Em Lấy Chồng Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 49
09. Áo Mới Cà Mau Đăng Nguyên 44
10. Nỗi Buồn Hoa Phượng Đăng Nguyên ft. Hoàng Long 88
11. Sa Mưa Giông Đăng Nguyên 74
12. Tôi Vẫn Nhớ Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 70
13. Yêu Một Mình Đăng Nguyên 64
14. LK Anh Hãy Về Đi Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 54
15. Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm Đăng Nguyên ft. Quỳnh Vi 150
16. Đôi Mắt Người Xưa Đăng Nguyên 62
17. LK Gió Bấc Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 116
18. Gương Ngài Thích Ca Đăng Nguyên 56
19. Bài Ca Kỷ Niệm Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 99

Related Videos