http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmxmTkGaWVVNacHyLFJybGkG -

Album/Playlist
Tình...Tôi Vẫn Nhớ - Đăng NguyênGương Ngài Thích Ca - Đăng Nguyên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Như Mây Khói Đăng Nguyên 48
02. Sầu Tím Thiệp Hồng Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 68
03. Đường Về Hai Thôn Đăng Nguyên 69
04. Thua Một Người Dưng Đăng Nguyên ft. Hoàng Long 149
05. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Đăng Nguyên 269
06. Hương Quê Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 88
07. Hai Chuyến Tàu Đêm Đăng Nguyên 144
08. LK Thân Phận - Được Tin Em Lấy Chồng Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 76
09. Áo Mới Cà Mau Đăng Nguyên 63
10. Nỗi Buồn Hoa Phượng Đăng Nguyên ft. Hoàng Long 109
11. Sa Mưa Giông Đăng Nguyên 91
12. Tôi Vẫn Nhớ Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 85
13. Yêu Một Mình Đăng Nguyên 85
14. LK Anh Hãy Về Đi Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 81
15. Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm Đăng Nguyên ft. Quỳnh Vi 168
16. Đôi Mắt Người Xưa Đăng Nguyên 82
17. LK Gió Bấc Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 134
18. Gương Ngài Thích Ca Đăng Nguyên 73
19. Bài Ca Kỷ Niệm Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 119

Related Videos