http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmcHtkGaWVBNscbyLFcTvmZG -

Album/Playlist
Tình...Tôi Vẫn Nhớ - Đăng NguyênBài Ca Kỷ Niệm - Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Như Mây Khói Đăng Nguyên 47
02. Sầu Tím Thiệp Hồng Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 66
03. Đường Về Hai Thôn Đăng Nguyên 67
04. Thua Một Người Dưng Đăng Nguyên ft. Hoàng Long 148
05. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Đăng Nguyên 262
06. Hương Quê Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 86
07. Hai Chuyến Tàu Đêm Đăng Nguyên 142
08. LK Thân Phận - Được Tin Em Lấy Chồng Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 74
09. Áo Mới Cà Mau Đăng Nguyên 61
10. Nỗi Buồn Hoa Phượng Đăng Nguyên ft. Hoàng Long 105
11. Sa Mưa Giông Đăng Nguyên 89
12. Tôi Vẫn Nhớ Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 83
13. Yêu Một Mình Đăng Nguyên 84
14. LK Anh Hãy Về Đi Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 75
15. Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm Đăng Nguyên ft. Quỳnh Vi 167
16. Đôi Mắt Người Xưa Đăng Nguyên 80
17. LK Gió Bấc Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 132
18. Gương Ngài Thích Ca Đăng Nguyên 70
19. Bài Ca Kỷ Niệm Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 115

Related Videos