http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZnxHtLGNVipiGbNyLFJyFGLm -

Album/Playlist
Than Thở Với Lục Bình - Phi NhungHoa Tình Tháng Giêng - Phi Nhung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đón Tết Phi Nhung 424
02. Duyên Tình Sơn Nữ Phi Nhung 349
03. Hoa Tình Tháng Giêng Phi Nhung 339
04. Liên Khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng Phi Nhung ft. Đàm Vĩnh Hưng 409
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Phi Nhung 340
06. Sầu Tím Thiệp Hồng Phi Nhung 338
07. Than Thở Với Lục Bình Phi Nhung 526
08. Về Phương Nam Phi Nhung 327
09. Vọng Kim Lang Phi Nhung 379

Related Videos