http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZnxHtLGNVipiGbNyLFJyFGLm -

Album/Playlist
Than Thở Với Lục Bình - Phi NhungHoa Tình Tháng Giêng - Phi Nhung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đón Tết Phi Nhung 400
02. Duyên Tình Sơn Nữ Phi Nhung 330
03. Hoa Tình Tháng Giêng Phi Nhung 311
04. Liên Khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng Phi Nhung ft. Đàm Vĩnh Hưng 381
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Phi Nhung 320
06. Sầu Tím Thiệp Hồng Phi Nhung 327
07. Than Thở Với Lục Bình Phi Nhung 498
08. Về Phương Nam Phi Nhung 301
09. Vọng Kim Lang Phi Nhung 335

Related Videos