http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZnxHtLGNVipiGbNyLFJyFGLm -

Album/Playlist
Than Thở Với Lục Bình - Phi NhungHoa Tình Tháng Giêng - Phi Nhung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đón Tết Phi Nhung 413
02. Duyên Tình Sơn Nữ Phi Nhung 341
03. Hoa Tình Tháng Giêng Phi Nhung 323
04. Liên Khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng Phi Nhung ft. Đàm Vĩnh Hưng 392
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Phi Nhung 331
06. Sầu Tím Thiệp Hồng Phi Nhung 332
07. Than Thở Với Lục Bình Phi Nhung 515
08. Về Phương Nam Phi Nhung 320
09. Vọng Kim Lang Phi Nhung 363

Related Videos