http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZnxHtLGNVipiGbNyLFJyFGLm -

Album/Playlist
Than Thở Với Lục Bình - Phi NhungHoa Tình Tháng Giêng - Phi Nhung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đón Tết Phi Nhung 410
02. Duyên Tình Sơn Nữ Phi Nhung 337
03. Hoa Tình Tháng Giêng Phi Nhung 317
04. Liên Khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng Phi Nhung ft. Đàm Vĩnh Hưng 389
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Phi Nhung 330
06. Sầu Tím Thiệp Hồng Phi Nhung 330
07. Than Thở Với Lục Bình Phi Nhung 508
08. Về Phương Nam Phi Nhung 313
09. Vọng Kim Lang Phi Nhung 346

Related Videos