http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZnxHtLGNVipiGbNyLFJyFGLm -

Album/Playlist
Than Thở Với Lục Bình - Phi NhungHoa Tình Tháng Giêng - Phi Nhung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đón Tết Phi Nhung 419
02. Duyên Tình Sơn Nữ Phi Nhung 345
03. Hoa Tình Tháng Giêng Phi Nhung 329
04. Liên Khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng Phi Nhung ft. Đàm Vĩnh Hưng 398
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Phi Nhung 335
06. Sầu Tím Thiệp Hồng Phi Nhung 336
07. Than Thở Với Lục Bình Phi Nhung 522
08. Về Phương Nam Phi Nhung 326
09. Vọng Kim Lang Phi Nhung 375

Related Videos