http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGcHtkmadNEBhBDTLvcyDHLn -

Album/Playlist




Tình Khúc Trịnh Công Sơn Vol 1 - Elvis Phương



Nhìn Những Mùa Thu Đi - Elvis Phương


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tôi Ru Em Ngủ Elvis Phương 352
02. Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu Elvis Phương 288
03. Hạ Trắng Elvis Phương 297
04. Con Mắt Còn Lại Elvis Phương 265
05. Tinh Xa Elvis Phương 216
06. Tuổi Đá Buồn Elvis Phương 297
07. Nhìn Những Mùa Thu Đi Elvis Phương 274
08. Diễm Xưa Elvis Phương 266
09. Một Cỗi Đi Về Elvis Phương 332

Related Videos