http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmxGykGNlgmRuiCykFctDnLH -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Khang Lê - Khang LêBài Ca Kỷ Niệm - Khang Lê


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Trả Lại Thời Gian Khang Lê 298
02. LK Đêm Tâm Sự, Hai Lối Mộng Khang Lê 376
03. Nỗi Buồn Hoa Phượng Khang Lê 183
04. Bài Ca Kỷ Niệm Khang Lê 274
05. Chuyện Hẹn Hò Khang Lê 231
06. Hồi Tưởng Khang Lê 299
07. Chuyện Tình Không Dĩ Vãng Khang Lê 267
08. Đừng Nói Xa Nhau Khang Lê 170
09. Sầu Tím Thiệp Hồng Khang Lê 262
10. Ngày Xưa Em Nói Khang Lê 221
11. Sầu Lẻ Bóng Khang Lê 187

Related Videos