http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmxGykGNlgmRuiCykFctDnLH -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Khang Lê - Khang LêBài Ca Kỷ Niệm - Khang Lê


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Trả Lại Thời Gian Khang Lê 318
02. LK Đêm Tâm Sự, Hai Lối Mộng Khang Lê 406
03. Nỗi Buồn Hoa Phượng Khang Lê 208
04. Bài Ca Kỷ Niệm Khang Lê 300
05. Chuyện Hẹn Hò Khang Lê 246
06. Hồi Tưởng Khang Lê 313
07. Chuyện Tình Không Dĩ Vãng Khang Lê 279
08. Đừng Nói Xa Nhau Khang Lê 215
09. Sầu Tím Thiệp Hồng Khang Lê 299
10. Ngày Xưa Em Nói Khang Lê 236
11. Sầu Lẻ Bóng Khang Lê 201

Related Videos