http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmxGykGNlgmRuiCykFctDnLH -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Khang Lê - Khang LêBài Ca Kỷ Niệm - Khang Lê


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xin Trả Lại Thời Gian Khang Lê 306
02. LK Đêm Tâm Sự, Hai Lối Mộng Khang Lê 382
03. Nỗi Buồn Hoa Phượng Khang Lê 189
04. Bài Ca Kỷ Niệm Khang Lê 277
05. Chuyện Hẹn Hò Khang Lê 234
06. Hồi Tưởng Khang Lê 305
07. Chuyện Tình Không Dĩ Vãng Khang Lê 268
08. Đừng Nói Xa Nhau Khang Lê 178
09. Sầu Tím Thiệp Hồng Khang Lê 279
10. Ngày Xưa Em Nói Khang Lê 223
11. Sầu Lẻ Bóng Khang Lê 194

Related Videos