http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmxmyLnaSnvZWLGyLvxtvmkm -

Album/Playlist
Ngọc Sơn & Bảo Yên Đặc Biệt - Ngọc Sơn ft. Bảo YếnMột Đời Yêu Anh - Bảo Yến


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Một Đời Yêu Anh Bảo Yến 462
02. Mùa Mưa Qua Mau Bảo Yến 388
03. Áo Lụa Hà Đông Ngọc Sơn 396
04. Lần Đầu Lần Cuối Ngọc Sơn 413
05. Lời Đắng Cho Cuộc Tình Ngọc Sơn 394
06. Ông Lái Đò Ngọc Sơn 418

Related Videos