http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHykHazHFkWkvyLbJTbmZH -

Album/Playlist
Ngọc Sơn & Bảo Yên Đặc Biệt - Ngọc Sơn ft. Bảo YếnÁo Lụa Hà Đông - Ngọc Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Một Đời Yêu Anh Bảo Yến 454
02. Mùa Mưa Qua Mau Bảo Yến 380
03. Áo Lụa Hà Đông Ngọc Sơn 389
04. Lần Đầu Lần Cuối Ngọc Sơn 403
05. Lời Đắng Cho Cuộc Tình Ngọc Sơn 389
06. Ông Lái Đò Ngọc Sơn 411

Related Videos