http://mp3.zing.vn/xml/song-data/knxnyLHNznvLWklTLbJtbHLn -

Album/Playlist
Ngọc Sơn & Bảo Yên Đặc Biệt - Ngọc Sơn ft. Bảo YếnLần Đầu Lần Cuối - Ngọc Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Một Đời Yêu Anh Bảo Yến 453
02. Mùa Mưa Qua Mau Bảo Yến 379
03. Áo Lụa Hà Đông Ngọc Sơn 388
04. Lần Đầu Lần Cuối Ngọc Sơn 403
05. Lời Đắng Cho Cuộc Tình Ngọc Sơn 388
06. Ông Lái Đò Ngọc Sơn 410

Related Videos