http://mp3.zing.vn/xml/song-data/knxnyLHNznvLWklTLbJtbHLn -

Album/Playlist
Ngọc Sơn & Bảo Yên Đặc Biệt - Ngọc Sơn ft. Bảo YếnLần Đầu Lần Cuối - Ngọc Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Một Đời Yêu Anh Bảo Yến 461
02. Mùa Mưa Qua Mau Bảo Yến 385
03. Áo Lụa Hà Đông Ngọc Sơn 396
04. Lần Đầu Lần Cuối Ngọc Sơn 411
05. Lời Đắng Cho Cuộc Tình Ngọc Sơn 394
06. Ông Lái Đò Ngọc Sơn 417

Related Videos