http://mp3.zing.vn/xml/song-data/knxnyLHNznvLWklTLbJtbHLn -

Album/Playlist
Ngọc Sơn & Bảo Yên Đặc Biệt - Ngọc Sơn ft. Bảo YếnLần Đầu Lần Cuối - Ngọc Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Một Đời Yêu Anh Bảo Yến 446
02. Mùa Mưa Qua Mau Bảo Yến 376
03. Áo Lụa Hà Đông Ngọc Sơn 383
04. Lần Đầu Lần Cuối Ngọc Sơn 400
05. Lời Đắng Cho Cuộc Tình Ngọc Sơn 384
06. Ông Lái Đò Ngọc Sơn 405

Related Videos