http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxntLHsAHFZQLQtLFJtFmLH -

Album/Playlist
Ngọc Sơn & Bảo Yên Đặc Biệt - Ngọc Sơn ft. Bảo YếnLời Đắng Cho Cuộc Tình - Ngọc Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Một Đời Yêu Anh Bảo Yến 448
02. Mùa Mưa Qua Mau Bảo Yến 377
03. Áo Lụa Hà Đông Ngọc Sơn 384
04. Lần Đầu Lần Cuối Ngọc Sơn 400
05. Lời Đắng Cho Cuộc Tình Ngọc Sơn 385
06. Ông Lái Đò Ngọc Sơn 406

Related Videos