http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxntLHsAHFZQLQtLFJtFmLH -

Album/Playlist
Ngọc Sơn & Bảo Yên Đặc Biệt - Ngọc Sơn ft. Bảo YếnLời Đắng Cho Cuộc Tình - Ngọc Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Một Đời Yêu Anh Bảo Yến 460
02. Mùa Mưa Qua Mau Bảo Yến 384
03. Áo Lụa Hà Đông Ngọc Sơn 395
04. Lần Đầu Lần Cuối Ngọc Sơn 405
05. Lời Đắng Cho Cuộc Tình Ngọc Sơn 394
06. Ông Lái Đò Ngọc Sơn 416

Related Videos