http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHxHyLGNViddaRBTLvcybHkH -

Album/Playlist
Nắng Về Theo Anh - CD1 - Various ArtistsChút Nắng Mùa Đông - Đàm Vĩnh Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Khung Trời Dấu Yêu Cam Thơ 303
02. Chút Nắng Mùa Đông Đàm Vĩnh Hưng 280
03. Đi Về Nơi Xa Đan Trường 237
04. Tình Mãi Theo Ta GMC Band 259
05. Nắng Về Theo Anh Hồng Nhung 341
06. Người Qua Bóng Tối Mỹ Lệ 288
07. Tình Xót Xa Thôi Mỹ Tâm 277

Related Videos