http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHJmTLmsplkCCiQTLFJyvGkm -

Album/Playlist
Trùm Cỏ OST - Various ArtistsCỏ Xanh - Đoàn Nhược Quý


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Trùm Cỏ (Theme Song) Đoàn Nhược Quý 26
02. Fly (Acoustic Cover) Dương Trần Nghĩa 27
03. Cỏ Xanh Đoàn Nhược Quý 59
04. Hội Chuyên Cần Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật 121
05. Tôi Yêu Nhạc Đoàn Nhược Quý ft. Kimmese 106
06. Hùng Và Dịu Dàng Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật 40
07. Bài Hát Mắng Bà Uyển Uyển Trấn Thành ft. Thu Trang 43
08. Bà Uyển Uyển Various Artists 31
09. Evil Plan Various Artists 88
10. Duyên Dáng Various Artists 59
11. You Did What Various Artists 79
12. Sign The Contract Various Artists 114
13. Tính Toán Thật Vi Diệu Various Artists 31
14. Burning House Various Artists 43
15. The Shocking Truth Various Artists 83
16. Xin Lỗi Ông Nội Various Artists 42
17. Cám Ơn Ngô Đồng Various Artists 16

Related Videos