http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHJmTLmsplkCCiQTLFJyvGkm -

Album/Playlist
Trùm Cỏ OST - Various ArtistsCỏ Xanh - Đoàn Nhược Quý


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Trùm Cỏ (Theme Song) Đoàn Nhược Quý 35
02. Fly (Acoustic Cover) Dương Trần Nghĩa 33
03. Cỏ Xanh Đoàn Nhược Quý 70
04. Hội Chuyên Cần Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật 143
05. Tôi Yêu Nhạc Đoàn Nhược Quý ft. Kimmese 111
06. Hùng Và Dịu Dàng Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật 44
07. Bài Hát Mắng Bà Uyển Uyển Trấn Thành ft. Thu Trang 45
08. Bà Uyển Uyển Various Artists 43
09. Evil Plan Various Artists 93
10. Duyên Dáng Various Artists 69
11. You Did What Various Artists 86
12. Sign The Contract Various Artists 116
13. Tính Toán Thật Vi Diệu Various Artists 35
14. Burning House Various Artists 47
15. The Shocking Truth Various Artists 90
16. Xin Lỗi Ông Nội Various Artists 47
17. Cám Ơn Ngô Đồng Various Artists 23

Related Videos