http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHJnykmaplZChRNtLbxyFHLn -

Album/Playlist
Trùm Cỏ OST - Various ArtistsTôi Yêu Nhạc - Đoàn Nhược Quý ft. Kimmese


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Trùm Cỏ (Theme Song) Đoàn Nhược Quý 59
02. Fly (Acoustic Cover) Dương Trần Nghĩa 45
03. Cỏ Xanh Đoàn Nhược Quý 94
04. Hội Chuyên Cần Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật 185
05. Tôi Yêu Nhạc Đoàn Nhược Quý ft. Kimmese 127
06. Hùng Và Dịu Dàng Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật 68
07. Bài Hát Mắng Bà Uyển Uyển Trấn Thành ft. Thu Trang 63
08. Bà Uyển Uyển Various Artists 59
09. Evil Plan Various Artists 102
10. Duyên Dáng Various Artists 92
11. You Did What Various Artists 99
12. Sign The Contract Various Artists 129
13. Tính Toán Thật Vi Diệu Various Artists 48
14. Burning House Various Artists 58
15. The Shocking Truth Various Artists 115
16. Xin Lỗi Ông Nội Various Artists 66
17. Cám Ơn Ngô Đồng Various Artists 37

Related Videos