http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJHyZmaWzkhhiJtZbxybHLm -

Album/Playlist
Trùm Cỏ OST - Various ArtistsHùng Và Dịu Dàng - Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Trùm Cỏ (Theme Song) Đoàn Nhược Quý 48
02. Fly (Acoustic Cover) Dương Trần Nghĩa 42
03. Cỏ Xanh Đoàn Nhược Quý 84
04. Hội Chuyên Cần Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật 158
05. Tôi Yêu Nhạc Đoàn Nhược Quý ft. Kimmese 121
06. Hùng Và Dịu Dàng Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật 57
07. Bài Hát Mắng Bà Uyển Uyển Trấn Thành ft. Thu Trang 54
08. Bà Uyển Uyển Various Artists 52
09. Evil Plan Various Artists 99
10. Duyên Dáng Various Artists 82
11. You Did What Various Artists 93
12. Sign The Contract Various Artists 124
13. Tính Toán Thật Vi Diệu Various Artists 44
14. Burning House Various Artists 55
15. The Shocking Truth Various Artists 104
16. Xin Lỗi Ông Nội Various Artists 59
17. Cám Ơn Ngô Đồng Various Artists 30

Related Videos