http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJHyZmaWzkhhiJtZbxybHLm -

Album/Playlist
Trùm Cỏ OST - Various ArtistsHùng Và Dịu Dàng - Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Trùm Cỏ (Theme Song) Đoàn Nhược Quý 24
02. Fly (Acoustic Cover) Dương Trần Nghĩa 25
03. Cỏ Xanh Đoàn Nhược Quý 57
04. Hội Chuyên Cần Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật 120
05. Tôi Yêu Nhạc Đoàn Nhược Quý ft. Kimmese 104
06. Hùng Và Dịu Dàng Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật 39
07. Bài Hát Mắng Bà Uyển Uyển Trấn Thành ft. Thu Trang 41
08. Bà Uyển Uyển Various Artists 30
09. Evil Plan Various Artists 86
10. Duyên Dáng Various Artists 57
11. You Did What Various Artists 79
12. Sign The Contract Various Artists 112
13. Tính Toán Thật Vi Diệu Various Artists 28
14. Burning House Various Artists 43
15. The Shocking Truth Various Artists 80
16. Xin Lỗi Ông Nội Various Artists 40
17. Cám Ơn Ngô Đồng Various Artists 16

Related Videos