http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGJmTZHsWSkCsHvtZbJybHLm -

Album/Playlist
Trùm Cỏ OST - Various ArtistsEvil Plan - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Trùm Cỏ (Theme Song) Đoàn Nhược Quý 60
02. Fly (Acoustic Cover) Dương Trần Nghĩa 46
03. Cỏ Xanh Đoàn Nhược Quý 95
04. Hội Chuyên Cần Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật 186
05. Tôi Yêu Nhạc Đoàn Nhược Quý ft. Kimmese 127
06. Hùng Và Dịu Dàng Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật 69
07. Bài Hát Mắng Bà Uyển Uyển Trấn Thành ft. Thu Trang 64
08. Bà Uyển Uyển Various Artists 60
09. Evil Plan Various Artists 103
10. Duyên Dáng Various Artists 93
11. You Did What Various Artists 100
12. Sign The Contract Various Artists 130
13. Tính Toán Thật Vi Diệu Various Artists 49
14. Burning House Various Artists 59
15. The Shocking Truth Various Artists 115
16. Xin Lỗi Ông Nội Various Artists 66
17. Cám Ơn Ngô Đồng Various Artists 38

Related Videos