http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJmykmsQSkhamXtkvxtbmkn -

Album/Playlist
Trùm Cỏ OST - Various ArtistsTính Toán Thật Vi Diệu - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Trùm Cỏ (Theme Song) Đoàn Nhược Quý 52
02. Fly (Acoustic Cover) Dương Trần Nghĩa 44
03. Cỏ Xanh Đoàn Nhược Quý 91
04. Hội Chuyên Cần Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật 173
05. Tôi Yêu Nhạc Đoàn Nhược Quý ft. Kimmese 124
06. Hùng Và Dịu Dàng Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật 63
07. Bài Hát Mắng Bà Uyển Uyển Trấn Thành ft. Thu Trang 56
08. Bà Uyển Uyển Various Artists 56
09. Evil Plan Various Artists 100
10. Duyên Dáng Various Artists 89
11. You Did What Various Artists 96
12. Sign The Contract Various Artists 126
13. Tính Toán Thật Vi Diệu Various Artists 45
14. Burning House Various Artists 55
15. The Shocking Truth Various Artists 110
16. Xin Lỗi Ông Nội Various Artists 62
17. Cám Ơn Ngô Đồng Various Artists 34

Related Videos