http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/knxHtLmaWSkXanNyZbJtFmkm -

Album/Playlist
Trùm Cỏ OST - Various ArtistsBurning House - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Trùm Cỏ (Theme Song) Đoàn Nhược Quý 37
02. Fly (Acoustic Cover) Dương Trần Nghĩa 34
03. Cỏ Xanh Đoàn Nhược Quý 72
04. Hội Chuyên Cần Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật 144
05. Tôi Yêu Nhạc Đoàn Nhược Quý ft. Kimmese 112
06. Hùng Và Dịu Dàng Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật 45
07. Bài Hát Mắng Bà Uyển Uyển Trấn Thành ft. Thu Trang 46
08. Bà Uyển Uyển Various Artists 44
09. Evil Plan Various Artists 94
10. Duyên Dáng Various Artists 72
11. You Did What Various Artists 89
12. Sign The Contract Various Artists 117
13. Tính Toán Thật Vi Diệu Various Artists 37
14. Burning House Various Artists 49
15. The Shocking Truth Various Artists 92
16. Xin Lỗi Ông Nội Various Artists 49
17. Cám Ơn Ngô Đồng Various Artists 24

Related Videos