http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHxmykGapSZgNHxykFctDmLm -

Album/Playlist
Trùm Cỏ OST - Various ArtistsThe Shocking Truth - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Trùm Cỏ (Theme Song) Đoàn Nhược Quý 37
02. Fly (Acoustic Cover) Dương Trần Nghĩa 33
03. Cỏ Xanh Đoàn Nhược Quý 72
04. Hội Chuyên Cần Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật 144
05. Tôi Yêu Nhạc Đoàn Nhược Quý ft. Kimmese 112
06. Hùng Và Dịu Dàng Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) ft. Tiến Luật 44
07. Bài Hát Mắng Bà Uyển Uyển Trấn Thành ft. Thu Trang 46
08. Bà Uyển Uyển Various Artists 44
09. Evil Plan Various Artists 93
10. Duyên Dáng Various Artists 71
11. You Did What Various Artists 88
12. Sign The Contract Various Artists 117
13. Tính Toán Thật Vi Diệu Various Artists 37
14. Burning House Various Artists 48
15. The Shocking Truth Various Artists 92
16. Xin Lỗi Ông Nội Various Artists 49
17. Cám Ơn Ngô Đồng Various Artists 23

Related Videos