http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHJnykGNlVpkmgLyZDJTDGZn -

Album/Playlist
Mắt Biếc - Tùng Dương ft. Lệ Quyên ft. Tuấn HiệpMắt Biếc - Tuấn Hiệp


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mùa Thu Cho Em Tùng Dương 228
02. Đêm Đông Lệ Quyên 317
03. Ai Về Sông Tương Tuấn Hiệp 252
04. Mắt Biếc Tuấn Hiệp 226
05. Bản Tình Cuối Tuấn Hiệp ft. Lệ Quyên 184
06. Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay Tùng Dương 213
07. Chiếc Lá Cuối Cùng Lệ Quyên 317
08. Lá Đổ Muôn Chiều Tùng Dương 248
09. Xóm Đêm Lệ Quyên 268
10. Niệm Khúc Cuối Tuấn Hiệp 241

Related Videos