http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcnTLmslBQZnhBtLDcTbHLm -

Album/Playlist
Mắt Biếc - Tùng Dương ft. Lệ Quyên ft. Tuấn HiệpGửi Gió Cho Mây Ngàn Bay - Tùng Dương


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mùa Thu Cho Em Tùng Dương 241
02. Đêm Đông Lệ Quyên 329
03. Ai Về Sông Tương Tuấn Hiệp 272
04. Mắt Biếc Tuấn Hiệp 240
05. Bản Tình Cuối Tuấn Hiệp ft. Lệ Quyên 194
06. Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay Tùng Dương 221
07. Chiếc Lá Cuối Cùng Lệ Quyên 323
08. Lá Đổ Muôn Chiều Tùng Dương 266
09. Xóm Đêm Lệ Quyên 286
10. Niệm Khúc Cuối Tuấn Hiệp 258

Related Videos