http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHJmtkGNlBQknJzyZFxtbnLn -

Album/Playlist
Mắt Biếc - Tùng Dương ft. Lệ Quyên ft. Tuấn HiệpNiệm Khúc Cuối - Tuấn Hiệp


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mùa Thu Cho Em Tùng Dương 238
02. Đêm Đông Lệ Quyên 324
03. Ai Về Sông Tương Tuấn Hiệp 268
04. Mắt Biếc Tuấn Hiệp 235
05. Bản Tình Cuối Tuấn Hiệp ft. Lệ Quyên 191
06. Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay Tùng Dương 217
07. Chiếc Lá Cuối Cùng Lệ Quyên 322
08. Lá Đổ Muôn Chiều Tùng Dương 265
09. Xóm Đêm Lệ Quyên 283
10. Niệm Khúc Cuối Tuấn Hiệp 254

Related Videos