http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcmyLnNAdWLGcgTkvJTDGkG -

Album/Playlist
Mắt Biếc - Tùng Dương ft. Lệ Quyên ft. Tuấn HiệpAi Về Sông Tương - Tuấn Hiệp


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mùa Thu Cho Em Tùng Dương 237
02. Đêm Đông Lệ Quyên 324
03. Ai Về Sông Tương Tuấn Hiệp 268
04. Mắt Biếc Tuấn Hiệp 235
05. Bản Tình Cuối Tuấn Hiệp ft. Lệ Quyên 190
06. Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay Tùng Dương 216
07. Chiếc Lá Cuối Cùng Lệ Quyên 321
08. Lá Đổ Muôn Chiều Tùng Dương 264
09. Xóm Đêm Lệ Quyên 283
10. Niệm Khúc Cuối Tuấn Hiệp 253

Related Videos