http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmJmtZnazdQkGJsTZbJyFmZn -

Album/Playlist




Mắt Biếc - Tùng Dương ft. Lệ Quyên ft. Tuấn Hiệp



Lá Đổ Muôn Chiều - Tùng Dương


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mùa Thu Cho Em Tùng Dương 232
02. Đêm Đông Lệ Quyên 322
03. Ai Về Sông Tương Tuấn Hiệp 261
04. Mắt Biếc Tuấn Hiệp 229
05. Bản Tình Cuối Tuấn Hiệp ft. Lệ Quyên 187
06. Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay Tùng Dương 216
07. Chiếc Lá Cuối Cùng Lệ Quyên 320
08. Lá Đổ Muôn Chiều Tùng Dương 258
09. Xóm Đêm Lệ Quyên 276
10. Niệm Khúc Cuối Tuấn Hiệp 246

Related Videos