-

Album/Playlist
Giật Mình - Ngọc Ánh IdolNo. Song Title Singers Views
01. Mắt Đen Ngọc Ánh Idol 323
02. Góc Muộn Ngọc Ánh Idol 517
03. Góc Tối Ngọc Ánh Idol 340
04. Giọt Đắng Ngọc Ánh Idol 378
05. Giật Mình Ngọc Ánh Idol 376
06. Ly Cafe Ngọc Ánh Idol 349
07. Giọt Cafe Ngọc Ánh Idol 393
08. Tôi Muốn Ngọc Ánh Idol 321
09. Lý Cây Đa Ngọc Ánh Idol 387

Related Videos