-

Album/Playlist
Giật Mình - Ngọc Ánh IdolNo. Song Title Singers Views
01. Mắt Đen Ngọc Ánh Idol 322
02. Góc Muộn Ngọc Ánh Idol 516
03. Góc Tối Ngọc Ánh Idol 339
04. Giọt Đắng Ngọc Ánh Idol 377
05. Giật Mình Ngọc Ánh Idol 375
06. Ly Cafe Ngọc Ánh Idol 347
07. Giọt Cafe Ngọc Ánh Idol 392
08. Tôi Muốn Ngọc Ánh Idol 320
09. Lý Cây Đa Ngọc Ánh Idol 384

Related Videos