http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGxmyZGalGLnxgCyLbxyvmLH -

Album/Playlist
10 Tình Khúc Quốc Dũng - Bảo YếnCõi Buồn - Bảo Yến


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa Bảo Yến 585
02. Biển Mộng Quốc Dũng 504
03. Chỉ Là Mùa Thu Rơi Bảo Yến 505
04. Cõi Buồn Bảo Yến 443
05. Cơn Gió Thoảng Bảo Yến 523
06. Đường Xưa Bảo Yến 486
07. Hạt Mưa Và Nỗi Nhớ Bảo Yến 384
08. Hoang Vắng Bảo Yến 428
09. Rừng Thu Quên Lối Bảo Yến 394
10. Thoát Ly Bảo Yến 372

Related Videos