http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGxmyZGalGLnxgCyLbxyvmLH -

Album/Playlist
10 Tình Khúc Quốc Dũng - Bảo YếnCõi Buồn - Bảo Yến


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa Bảo Yến 578
02. Biển Mộng Quốc Dũng 494
03. Chỉ Là Mùa Thu Rơi Bảo Yến 493
04. Cõi Buồn Bảo Yến 439
05. Cơn Gió Thoảng Bảo Yến 518
06. Đường Xưa Bảo Yến 479
07. Hạt Mưa Và Nỗi Nhớ Bảo Yến 366
08. Hoang Vắng Bảo Yến 425
09. Rừng Thu Quên Lối Bảo Yến 386
10. Thoát Ly Bảo Yến 354

Related Videos