http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGxmyZGalGLnxgCyLbxyvmLH -

Album/Playlist
10 Tình Khúc Quốc Dũng - Bảo YếnCõi Buồn - Bảo Yến


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa Bảo Yến 598
02. Biển Mộng Quốc Dũng 511
03. Chỉ Là Mùa Thu Rơi Bảo Yến 513
04. Cõi Buồn Bảo Yến 453
05. Cơn Gió Thoảng Bảo Yến 538
06. Đường Xưa Bảo Yến 493
07. Hạt Mưa Và Nỗi Nhớ Bảo Yến 421
08. Hoang Vắng Bảo Yến 435
09. Rừng Thu Quên Lối Bảo Yến 405
10. Thoát Ly Bảo Yến 389

Related Videos