http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGxmyZGalGLnxgCyLbxyvmLH -

Album/Playlist
10 Tình Khúc Quốc Dũng - Bảo YếnCõi Buồn - Bảo Yến


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa Bảo Yến 591
02. Biển Mộng Quốc Dũng 507
03. Chỉ Là Mùa Thu Rơi Bảo Yến 508
04. Cõi Buồn Bảo Yến 445
05. Cơn Gió Thoảng Bảo Yến 532
06. Đường Xưa Bảo Yến 488
07. Hạt Mưa Và Nỗi Nhớ Bảo Yến 407
08. Hoang Vắng Bảo Yến 431
09. Rừng Thu Quên Lối Bảo Yến 401
10. Thoát Ly Bảo Yến 380

Related Videos