http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGxmyZGalGLnxgCyLbxyvmLH -

Album/Playlist
10 Tình Khúc Quốc Dũng - Bảo YếnCõi Buồn - Bảo Yến


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa Bảo Yến 605
02. Biển Mộng Quốc Dũng 514
03. Chỉ Là Mùa Thu Rơi Bảo Yến 520
04. Cõi Buồn Bảo Yến 456
05. Cơn Gió Thoảng Bảo Yến 541
06. Đường Xưa Bảo Yến 497
07. Hạt Mưa Và Nỗi Nhớ Bảo Yến 428
08. Hoang Vắng Bảo Yến 439
09. Rừng Thu Quên Lối Bảo Yến 410
10. Thoát Ly Bảo Yến 395

Related Videos