http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJnyZnNAHLHxhctZDJTvGLG -

Album/Playlist
10 Tình Khúc Quốc Dũng - Bảo YếnĐường Xưa - Bảo Yến


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa Bảo Yến 593
02. Biển Mộng Quốc Dũng 508
03. Chỉ Là Mùa Thu Rơi Bảo Yến 509
04. Cõi Buồn Bảo Yến 450
05. Cơn Gió Thoảng Bảo Yến 535
06. Đường Xưa Bảo Yến 492
07. Hạt Mưa Và Nỗi Nhớ Bảo Yến 416
08. Hoang Vắng Bảo Yến 432
09. Rừng Thu Quên Lối Bảo Yến 403
10. Thoát Ly Bảo Yến 384

Related Videos