http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHxmyZHNlnkHJsbykvctFnkn -

Album/Playlist
10 Tình Khúc Quốc Dũng - Bảo YếnThoát Ly - Bảo Yến


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa Bảo Yến 580
02. Biển Mộng Quốc Dũng 498
03. Chỉ Là Mùa Thu Rơi Bảo Yến 498
04. Cõi Buồn Bảo Yến 442
05. Cơn Gió Thoảng Bảo Yến 521
06. Đường Xưa Bảo Yến 484
07. Hạt Mưa Và Nỗi Nhớ Bảo Yến 375
08. Hoang Vắng Bảo Yến 427
09. Rừng Thu Quên Lối Bảo Yến 391
10. Thoát Ly Bảo Yến 364

Related Videos