http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmcnTknNdEQJpWZtkvJyFnZn -

Album/Playlist
Giọt Nắng Hồng - Tuấn Ngọc ft. Khánh HàGửi Gió Cho Mây Ngàn Bay - Tuấn Ngọc


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giọt Nắng Hồng Khánh Hà 448
02. Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay Tuấn Ngọc 411
03. Niềm Đau Chôn Dấu Khánh Hà 414
04. Tiễn Em Tuấn Ngọc 338
05. Tình Khúc Tháng Sáu Khánh Hà 340
06. Tình Phụ Khánh Hà 299
07. Tuyệt Tình Khánh Hà 422
08. Về Đây Nghe Em Tuấn Ngọc 350
09. Yêu Tuấn Ngọc 322

Related Videos