http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJHtLmNldbaDulyLbJtbGkm -

Album/Playlist
Thương Về Cố Đô - Tường Nguyên ft. Tường KhuêLưu Bút Ngày Xanh - Tường Nguyên ft. Tường Khuê


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thương Về Cố Đô Tường Nguyên ft. Tường Khuê 810
02. Lưu Bút Ngày Xanh Tường Nguyên ft. Tường Khuê 546
03. Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Tường Nguyên ft. Tường Khuê 435
04. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Tường Nguyên ft. Ngọc Huyền 440
05. Nếu Xuân Này Em Đi Lấy Chồng Tường Khuê 436
06. Lỡ Hẹn Tường Nguyên 404
07. Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu Tường Nguyên ft. Thùy Dương 391
08. Hẹn Người Kiếp Sau Tường Nguyên ft. Hà Thanh Xuân 380
09. Huế Ơi Tường Khuê ft. Tâm Đoan 444
10. Còn Yêu Trọn Đời Tường Nguyên ft. Thùy Dương 572
11. Trúc Đào Tường Nguyên ft. Tường Khuê 347

Related Videos