http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJHtLmNldbaDulyLbJtbGkm -

Album/Playlist
Thương Về Cố Đô - Tường Nguyên ft. Tường KhuêLưu Bút Ngày Xanh - Tường Nguyên ft. Tường Khuê


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thương Về Cố Đô Tường Nguyên ft. Tường Khuê 815
02. Lưu Bút Ngày Xanh Tường Nguyên ft. Tường Khuê 562
03. Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Tường Nguyên ft. Tường Khuê 440
04. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Tường Nguyên ft. Ngọc Huyền 445
05. Nếu Xuân Này Em Đi Lấy Chồng Tường Khuê 445
06. Lỡ Hẹn Tường Nguyên 407
07. Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu Tường Nguyên ft. Thùy Dương 396
08. Hẹn Người Kiếp Sau Tường Nguyên ft. Hà Thanh Xuân 393
09. Huế Ơi Tường Khuê ft. Tâm Đoan 445
10. Còn Yêu Trọn Đời Tường Nguyên ft. Thùy Dương 580
11. Trúc Đào Tường Nguyên ft. Tường Khuê 349

Related Videos