http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJHtLmNldbaDulyLbJtbGkm -

Album/Playlist
Thương Về Cố Đô - Tường Nguyên ft. Tường KhuêLưu Bút Ngày Xanh - Tường Nguyên ft. Tường Khuê


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thương Về Cố Đô Tường Nguyên ft. Tường Khuê 829
02. Lưu Bút Ngày Xanh Tường Nguyên ft. Tường Khuê 575
03. Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Tường Nguyên ft. Tường Khuê 445
04. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Tường Nguyên ft. Ngọc Huyền 456
05. Nếu Xuân Này Em Đi Lấy Chồng Tường Khuê 452
06. Lỡ Hẹn Tường Nguyên 415
07. Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu Tường Nguyên ft. Thùy Dương 404
08. Hẹn Người Kiếp Sau Tường Nguyên ft. Hà Thanh Xuân 402
09. Huế Ơi Tường Khuê ft. Tâm Đoan 449
10. Còn Yêu Trọn Đời Tường Nguyên ft. Thùy Dương 589
11. Trúc Đào Tường Nguyên ft. Tường Khuê 355

Related Videos