http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJHtLmNldbaDulyLbJtbGkm -

Album/Playlist
Thương Về Cố Đô - Tường Nguyên ft. Tường KhuêLưu Bút Ngày Xanh - Tường Nguyên ft. Tường Khuê


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thương Về Cố Đô Tường Nguyên ft. Tường Khuê 802
02. Lưu Bút Ngày Xanh Tường Nguyên ft. Tường Khuê 540
03. Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Tường Nguyên ft. Tường Khuê 431
04. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Tường Nguyên ft. Ngọc Huyền 439
05. Nếu Xuân Này Em Đi Lấy Chồng Tường Khuê 433
06. Lỡ Hẹn Tường Nguyên 401
07. Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu Tường Nguyên ft. Thùy Dương 385
08. Hẹn Người Kiếp Sau Tường Nguyên ft. Hà Thanh Xuân 370
09. Huế Ơi Tường Khuê ft. Tâm Đoan 443
10. Còn Yêu Trọn Đời Tường Nguyên ft. Thùy Dương 520
11. Trúc Đào Tường Nguyên ft. Tường Khuê 343

Related Videos