http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJHtLmNldbaDulyLbJtbGkm -

Album/Playlist
Thương Về Cố Đô - Tường Nguyên ft. Tường KhuêLưu Bút Ngày Xanh - Tường Nguyên ft. Tường Khuê


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thương Về Cố Đô Tường Nguyên ft. Tường Khuê 823
02. Lưu Bút Ngày Xanh Tường Nguyên ft. Tường Khuê 568
03. Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Tường Nguyên ft. Tường Khuê 441
04. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Tường Nguyên ft. Ngọc Huyền 449
05. Nếu Xuân Này Em Đi Lấy Chồng Tường Khuê 448
06. Lỡ Hẹn Tường Nguyên 409
07. Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu Tường Nguyên ft. Thùy Dương 397
08. Hẹn Người Kiếp Sau Tường Nguyên ft. Hà Thanh Xuân 397
09. Huế Ơi Tường Khuê ft. Tâm Đoan 445
10. Còn Yêu Trọn Đời Tường Nguyên ft. Thùy Dương 585
11. Trúc Đào Tường Nguyên ft. Tường Khuê 349

Related Videos