http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJGyZmNzCQmlkZyLDcybHLn -

Album/Playlist
Yêu Là Dại Khờ - Phạm Phú VinhLối Đi Thiên Đàng - Phạm Phú Vinh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đợi Em Phạm Phú Vinh 212
02. Phải Chăng Tôi Đã Lầm Tin Phạm Phú Vinh 208
03. Trái Tim Em Ở Đâu Phạm Phú Vinh 179
04. Yêu Là Dại Khờ Phạm Phú Vinh 181
05. Giận Lòng (Beat) Phạm Phú Vinh ft. Lê Bảo Hiền 312
06. Lối Đi Thiên Đàng Phạm Phú Vinh 140
07. Một Lần Yêu Phạm Phú Vinh ft. Lê Bảo Hiền 175

Related Videos