http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJGyZmNzCQmlkZyLDcybHLn -

Album/Playlist
Yêu Là Dại Khờ - Phạm Phú VinhLối Đi Thiên Đàng - Phạm Phú Vinh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đợi Em Phạm Phú Vinh 214
02. Phải Chăng Tôi Đã Lầm Tin Phạm Phú Vinh 209
03. Trái Tim Em Ở Đâu Phạm Phú Vinh 181
04. Yêu Là Dại Khờ Phạm Phú Vinh 184
05. Giận Lòng (Beat) Phạm Phú Vinh ft. Lê Bảo Hiền 319
06. Lối Đi Thiên Đàng Phạm Phú Vinh 141
07. Một Lần Yêu Phạm Phú Vinh ft. Lê Bảo Hiền 180

Related Videos