http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcHTZHapBCRFkCTkbxtDHkG -

Album/Playlist
Duyên Trời Phận Do Mình - Nhất VũDuyên Trời Phận Do Mình (Beat) - Nhất Vũ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đơn Giản Anh Yêu Em Nhất Vũ 86
02. Duyên Trời Phận Do Mình Nhất Vũ 72
03. Gió Đổi Chiều Nhất Vũ 12
04. Viết Kỷ Niệm Nhất Vũ 25
05. Duyên Trời Phận Do Mình (Beat) Nhất Vũ 63
06. Đơn Giản Anh Yêu Em (Beat) Nhất Vũ 9
07. Viết Kỷ Niệm (Beat) Nhất Vũ 17

Related Videos