http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcHTZHapBCRFkCTkbxtDHkG -

Album/Playlist
Duyên Trời Phận Do Mình - Nhất VũDuyên Trời Phận Do Mình (Beat) - Nhất Vũ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đơn Giản Anh Yêu Em Nhất Vũ 75
02. Duyên Trời Phận Do Mình Nhất Vũ 63
03. Gió Đổi Chiều Nhất Vũ 9
04. Viết Kỷ Niệm Nhất Vũ 24
05. Duyên Trời Phận Do Mình (Beat) Nhất Vũ 60
06. Đơn Giản Anh Yêu Em (Beat) Nhất Vũ 8
07. Viết Kỷ Niệm (Beat) Nhất Vũ 14

Related Videos