http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcHTZHapBCRFkCTkbxtDHkG -

Album/Playlist
Duyên Trời Phận Do Mình - Nhất VũDuyên Trời Phận Do Mình (Beat) - Nhất Vũ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đơn Giản Anh Yêu Em Nhất Vũ 94
02. Duyên Trời Phận Do Mình Nhất Vũ 79
03. Gió Đổi Chiều Nhất Vũ 21
04. Viết Kỷ Niệm Nhất Vũ 29
05. Duyên Trời Phận Do Mình (Beat) Nhất Vũ 74
06. Đơn Giản Anh Yêu Em (Beat) Nhất Vũ 16
07. Viết Kỷ Niệm (Beat) Nhất Vũ 21

Related Videos