http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHxmtZmsdiRJkZQykbxTDmkG -

Album/Playlist
Thanh Lam & Hà Trần - Thanh Lam ft. Trần Thu HàTrái Tim Lang Thang - Trần Thu Hà


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Sao Đổi Ngôi Trần Thu Hà 350
02. Trái Tim Lang Thang Trần Thu Hà 373
03. Hát Cùng Em Thanh Lam 315
04. Xa Cách Thanh Lam 298
05. Nuối Tiếc Thanh Lam 299
06. Anh Có Nghe Em Hát Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 344
07. Giấc Mơ Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 352
08. Ngẫu Nhiên Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 342
09. Ngày Anh Đến Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 324

Related Videos