http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHxmtZmsdiRJkZQykbxTDmkG -

Album/Playlist
Thanh Lam & Hà Trần - Thanh Lam ft. Trần Thu HàTrái Tim Lang Thang - Trần Thu Hà


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Sao Đổi Ngôi Trần Thu Hà 343
02. Trái Tim Lang Thang Trần Thu Hà 370
03. Hát Cùng Em Thanh Lam 302
04. Xa Cách Thanh Lam 296
05. Nuối Tiếc Thanh Lam 297
06. Anh Có Nghe Em Hát Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 341
07. Giấc Mơ Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 343
08. Ngẫu Nhiên Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 338
09. Ngày Anh Đến Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 315

Related Videos