http://mp3.zing.vn/xml/song-data/knJGTkGNdiEJZbdTLDxtDmLn -

Album/Playlist
Thanh Lam & Hà Trần - Thanh Lam ft. Trần Thu HàXa Cách - Thanh Lam


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Sao Đổi Ngôi Trần Thu Hà 341
02. Trái Tim Lang Thang Trần Thu Hà 369
03. Hát Cùng Em Thanh Lam 301
04. Xa Cách Thanh Lam 296
05. Nuối Tiếc Thanh Lam 295
06. Anh Có Nghe Em Hát Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 340
07. Giấc Mơ Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 342
08. Ngẫu Nhiên Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 337
09. Ngày Anh Đến Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 314

Related Videos