http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJHyZGsBuiJLdLykDJTFHZm -

Album/Playlist
Thanh Lam & Hà Trần - Thanh Lam ft. Trần Thu HàNuối Tiếc - Thanh Lam


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Sao Đổi Ngôi Trần Thu Hà 356
02. Trái Tim Lang Thang Trần Thu Hà 377
03. Hát Cùng Em Thanh Lam 321
04. Xa Cách Thanh Lam 305
05. Nuối Tiếc Thanh Lam 481
06. Anh Có Nghe Em Hát Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 351
07. Giấc Mơ Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 357
08. Ngẫu Nhiên Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 344
09. Ngày Anh Đến Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 332

Related Videos