http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHxGyLHsVxxJuGdtkFxTDGZG -

Album/Playlist
Còn Tuổi Nào Cho Em - Trịnh Công SơnHãy Yêu Nhau Đi - New Friend


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hãy Yêu Nhau Đi New Friend 319
02. Bên Đời Hiu Quạnh New Friend 258
03. Biển Nhớ New Friend 263
04. Cát Bụi New Friend 277
05. Còn Tuổi Nào Cho Em New Friend 284
06. Diễm Xưa New Friend 301
07. Hạ Trắng New Friend 226
08. Ru Ta Ngậm Ngùi New Friend 289
09. Tình Xa New Friend 335
10. Tình Xót Xa Vừa New Friend 287

Related Videos