http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJmTkGNdxxJuGATLFJtFGLH -

Album/Playlist
Còn Tuổi Nào Cho Em - Trịnh Công SơnBên Đời Hiu Quạnh - New Friend


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hãy Yêu Nhau Đi New Friend 322
02. Bên Đời Hiu Quạnh New Friend 289
03. Biển Nhớ New Friend 265
04. Cát Bụi New Friend 278
05. Còn Tuổi Nào Cho Em New Friend 287
06. Diễm Xưa New Friend 303
07. Hạ Trắng New Friend 227
08. Ru Ta Ngậm Ngùi New Friend 291
09. Tình Xa New Friend 337
10. Tình Xót Xa Vừa New Friend 291

Related Videos