http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmcGTLmadJJJuGaTkFcyDGkH -

Album/Playlist
Còn Tuổi Nào Cho Em - Trịnh Công SơnCòn Tuổi Nào Cho Em - New Friend


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hãy Yêu Nhau Đi New Friend 326
02. Bên Đời Hiu Quạnh New Friend 307
03. Biển Nhớ New Friend 265
04. Cát Bụi New Friend 282
05. Còn Tuổi Nào Cho Em New Friend 295
06. Diễm Xưa New Friend 309
07. Hạ Trắng New Friend 233
08. Ru Ta Ngậm Ngùi New Friend 300
09. Tình Xa New Friend 343
10. Tình Xót Xa Vừa New Friend 301

Related Videos