http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJmyLHsdJJxEnJyLvJtDGLG -

Album/Playlist
Còn Tuổi Nào Cho Em - Trịnh Công SơnDiễm Xưa - New Friend


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hãy Yêu Nhau Đi New Friend 318
02. Bên Đời Hiu Quạnh New Friend 257
03. Biển Nhớ New Friend 262
04. Cát Bụi New Friend 277
05. Còn Tuổi Nào Cho Em New Friend 283
06. Diễm Xưa New Friend 301
07. Hạ Trắng New Friend 225
08. Ru Ta Ngậm Ngùi New Friend 289
09. Tình Xa New Friend 334
10. Tình Xót Xa Vừa New Friend 286

Related Videos