http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJmyLHsdJJxEnJyLvJtDGLG -

Album/Playlist
Còn Tuổi Nào Cho Em - Trịnh Công SơnDiễm Xưa - New Friend


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hãy Yêu Nhau Đi New Friend 330
02. Bên Đời Hiu Quạnh New Friend 311
03. Biển Nhớ New Friend 269
04. Cát Bụi New Friend 285
05. Còn Tuổi Nào Cho Em New Friend 298
06. Diễm Xưa New Friend 313
07. Hạ Trắng New Friend 240
08. Ru Ta Ngậm Ngùi New Friend 303
09. Tình Xa New Friend 346
10. Tình Xót Xa Vừa New Friend 305

Related Videos